Horizon begeleiding

Perspectief voor jongeren en (jong)volwassenen

Horizon begeleiding biedt perspectief aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die vastlopen in een of meerdere leefgebieden, zoals op school, thuis of bij het zelfstandig werken of wonen. Vanuit oprechte betrokkenheid  creëren wij ontwikkelingsmogelijkheden op een manier en in een tempo die bij hen past. Wij begeleiden niet alleen de jongere, maar betrekken ook het gezin en de directe leefomgeving zoals de school, vrije tijd, wonen en werk bij de begeleiding. Onze begeleiding is altijd gericht op het vergroten van de eigen regie en het ontwikkelen van de zelfredzaamheid. Zodat zij kunnen participeren op maat in de maatschappij.

Team van professionals met ruime werkervaring

Wij werken met een vast team van professionals, dat gespecialiseerd is in het begeleiden van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die kampen met psychiatrische problematiek. Hierbij gaat het voornamelijk om ASS, vaak in combinatie met AD(H)D, angst en aanverwante stoornissen. De kennis en flexibele aanpak van onze begeleiders, in combinatie met hun ruime werkervaring, zorgt ervoor dat jongeren weer in ontwikkeling komen en hiermee perspectief krijgen. Door aan te sluiten bij de leefwereld en door de leefomgeving zoveel als mogelijk aan te passen aan de jongere, zorgen wij ervoor dat onze cliënten zich weer gaan ontwikkelen. Het opbouwen van (persoonlijke) band tussen de jongere en begeleider vinden wij belangrijk; de jongeren krijgen daarom vaste begeleiders toegewezen.

Horizon begeleiding: lokaal én regionaal

Wij werken lokaal en regionaal, ons werkgebied is Noord-Nederland. Vanuit meerdere locaties in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe wordt onze dienstverlening uitgevoerd. Daarbij wordt op een intensieve en structurele wijze samengewerkt met andere lokale en regionale organisaties en met diverse ketenpartners in de zorg, het onderwijs en in het arbeidsveld. Deze vormen van samenwerking zijn altijd gericht op het optimaal benutten van de mogelijkheden van de jongeren en op het realiseren van (meetbare) resultaten.

Nieuwsbrief

Ik meld mij aan voor: