Professionals

Samenwerking met ketenpartners

Voor iedere jongeren (en het gezin) creëren wij een op maat gemaakt begeleidingstraject dat aansluit bij hun specifieke zorgvraag en behoeften. Veel van onze jongeren ontvangen ook behandeling bij andere zorginstellingen en de al ingezette interventies van bijvoorbeeld een orthopedagoog, psycholoog of kinder- en jeugdpsychiater kunnen door onze begeleiders worden toegepast in de vertrouwde leefomgeving van de cliënt, wat de behandeling ten goede komt.

Het is voor ons vanzelfsprekend om nauw samen te werken met andere instellingen binnen de domeinen van zorg, onderwijs, arbeid en wonen. Op deze manier is er sprake van een doorlopende zorglijn.

De communicatie tussen de jongere en het gezin enerzijds en de zorg en onderwijsinstellingen anderzijds kan plaatsvinden via samen1plan.nl. Dit is een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Drentse Verwijsindex (DVi) en de Verwijsindex Fryslân (ViF).

Samenwerking binnen het onderwijs

Wij werken intensief samen met scholen, tussenvoorzieningen en andere onderwijsinstellingen om de zelfredzaamheid van jongeren te vergroten op praktisch, sociaal en emotioneel gebied. Dit betekent dat we voorwaarden creëren zoals plannen, organiseren en structureren en het overwinnen van eventuele angsten die de toegang tot onderwijs belemmeren.

Samen met de leerplichtambtenaar, de contactpersoon van het samenwerkingsverband, de school of onderwijsinstelling bepalen we welke zorgaanpak het meest geschikt is om de jongere te activeren en in staat te stellen weer onderwijs te volgen.

Horizon begeleiding biedt maatwerkbegeleiding binnen onderwijsinstellingen, variërend van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. We werken gestructureerd samen om het risico van voortijdige uitval te voorkomen.

Bij schooluitval waar zorg een bovenliggende rol speelt, bieden wij een Traject Educatieve Ontwikkeling (TEO) aan.

Informatie voor verwijzers

Horizon begeleiding is gecontracteerd in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel (IJsselland) via de WMO en de Jeugdwet. We werken intensief samen met ketenpartners in zorg, onderwijs, dagbesteding/arbeid en wonen waarbij onze dienstverlening domein overstijgend is. We werken graag met heldere doelstellingen en vaste evaluatiemomenten. Bovendien maken we de vorderingen van onze begeleidingstrajecten inzichtelijk en stemmen doelen af met de indicatiesteller.  

Ook maken we gebruik van gestandaardiseerde ROM-metingen die de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en voortgang inzichtelijk maken. Deze metingen laten we aansluiten bij het stellen en evalueren van werkdoelen. Resultaten van onze begeleiding delen we altijd proactief met onze opdrachtgevers, zowel door de regioteams als andere afdelingen.

Wij delen graag onze expertise op het gebied van onze domein-overstijgende aanpak van maatschappelijke uitval binnen het onderwijs en/of arbeid als gevolg van complexe vraagstelling. Op deze manier kunnen wij de gemeenten, samenwerkingsverbanden in het onderwijs en onderwijsinstellingen ondersteunen bij de vraag voor een passend zorgaanbod. Hierbij houden we rekening met alle leefgebieden en het systeem van de zorgvrager. Wij zijn zeer ervaren in het meedenken over het indiceren van de juiste zorg.

Neem contact met ons op wanneer je vragen hebt.

Bel: 0592 – 24 12 16 of stuur een e-mail