Jongeren

Heb jij het gevoel dat mensen jou niet begrijpen of niet goed horen wat je zegt? Voel jij je wel eens angstig, eenzaam, of somber en vind je het lastig om contacten te leggen met leeftijdsgenoten of om vrienden te maken? Loop je vast op school of ga je niet meer naar school?

Wij helpen jou

Iedereen maakt in zijn of haar leven wel eens een periode mee dat het minder goed gaat. Je voelt je misschien somber, zit niet lekker in je vel of je merkt dat je de wereld om je heen niet begrijpt of dat mensen jou niet begrijpen. Kortom, je merkt dat je vastloopt en niet weet hoe je weer vooruit komt. Ervaar je dit soort klachten en vind je het lastig om dit soort problemen en gevoelens alleen aan te gaan? Wij helpen jou, zodat jij weer verder kunt.

“Ik vind het fijn dat ik zelf mag meebeslissen over wat er gebeurt tijdens de begeleiding.”

“Door de begeleiding lukt het me steeds beter om te gaan met de dingen waar ik tegenaan loop. Daardoor krijg ik meer vertrouwen in mezelf”

Begeleiding

Samen kijken wij waar je tegenaan loopt. Dat kunnen dingen zijn waar je zelf last van hebt, maar ook problemen met je ouders of op school, in je vrije tijd of in je dag- en nachtritme. We kijken ook naar wat goed gaat, waar je plezier aan beleeft en wat je sterke punten zijn. In de begeleiding staan wij naast je. Als je problemen thuis ervaart, werken we samen met jou en je ouders en kijken we naar de patronen die jullie hebben en wat daarin veranderd kan worden. Als je vastloopt op school willen we samenwerken met jouw school om je te kunnen begeleiden en als je een situatie spannend vindt gaan wij met je mee.

Educatie

Als bij jou sprake is van (dreigend) langdurig schooluitval en/of (dreigend) sociaal isolement, kan educatie een goede vorm van begeleiding voor je zijn. We kijken, samen met je school, welke modules het beste bij jou passen. Ons doel is dat je weer aansluiting krijgt bij het reguliere onderwijs. Educatie wordt op niveau van onderwijs geboden en op maat gegeven en vindt bovendien plaats op een locatie in je eigen regio. In een groep als het kan, individueel als dat beter is.

“Ik kan nu op tijd aangeven wanneer ik overprikkeld dreig te raken.”

“Met mijn begeleider kon ik gaan oefenen met wat ik leerde bij mijn behandelaar”.

Analyse

Als sprake is van (dreigend) schooluitval en het is niet duidelijk welke hulp het beste ingezet kan worden, kan er besloten worden een ‘DOA’ , een domein overstijgende analyse, uit te voeren. Domein overstijgend houdt in, dat er gekeken wordt naar meerdere aspecten en dan met name thuis en op school. De analyse bestaat uit gesprekken, observatie, vragenlijsten en het doen van testen. Op basis van de analyse wordt een advies opgesteld waarin we beschrijven welke hulp nodig is om jouw ontwikkeling weer mogelijk te maken of te bevorderen.

Heb je vragen over hoe wij jou kunnen helpen of wil je meer weten over de aanmeldprocedure? Neem gerust contact met ons op.

Bel: 0592 – 24 12 16 of stuur een e-mail