Over ons

Onze missie, visie en kernwaarden

Wij streven ernaar dat kwetsbare kinderen, jongeren en hun systeem meer eigen regie ervaren, een verhoogde levenskwaliteit beleven en op maat kunnen participeren in de maatschappij. Dit realiseren wij door middel van een grondige analyse, doelgerichte (systemische) begeleiding en educatieve dagbesteding. Vanuit oprechte betrokkenheid bieden wij op maat gemaakte ontwikkelingsmogelijkheden.

Een fundamentele norm binnen onze organisatie is gelijke waarde van ieder individu. Wij streven naar een basis van respect en inclusie, waarbij samenwerking en dialoog op gelijkwaardig niveau plaatsvinden.

Onze ervaren begeleiders zijn in staat om optimaal aan te sluiten bij het kind, de jongeren en het systeem, zowel qua hulpvraag als persoonlijkheid. Samen met hen zoeken wij naar effectieve manieren om maatschappelijke uitval te voorkomen of te herstellen.

Wij geloven dat er altijd mogelijkheden zijn om weer in ontwikkeling te komen. Door het doorbreken van vastgeroeste patronen en het aanpassen van de omgeving aan de individuele behoeften van de jongere of (jong)volwassene, zien wij altijd perspectief voor participatie: er is voor iedereen een passende plek in de maatschappij.

Uitgangspunt van onze specialistische inzet is de unieke zorgvraag en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, jongeren en hun systeem. Om zorg op maat te kunnen bieden, is het van belang om nauw aan te sluiten bij hun behoeften en niveau. Ons handelen is gebaseerd op een breed Evidence-Based Practice model.

Oplossingsgericht Werken: Wij benaderen uitdagingen met een focus op oplossingen, waarbij we samen met kinderen en jongeren die bij ons in zorg zijn, actief zoeken naar haalbare stappen en successen.

Sociaal Competentiemodel: Onze benadering is gebaseerd op het Sociaal Competentiemodel, waarbij we niet alleen individuele vaardigheden versterken, maar ook de sociale context en interacties in overweging nemen om duurzame verandering te bevorderen.

Systeemgericht werken: Door een systemische bril kijken we domein overstijgend vanuit verschillende perspectieven om aan te kunnen sluiten bij de verschillende contexten van kind, jongere en het systeem.

Kernwaarden:
Horizon begeleiding omarmt de volgende kernwaarden:

  • Diversiteit in de maatschappij: Wij streven ernaar dat iedereen, ongeacht de uitdagingen die zij ervaren, een volwaardige plek in de maatschappij inneemt.
  • Oprechte betrokkenheid: Wij investeren in het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen, jongeren en het systeem.
  • Innovatieve oplossingen: Wij omarmen een mindset waarin we altijd naar oplossingen zoeken. Vaste patronen doorbreken en creatief denken zijn de sleutels tot blijvende ontwikkeling.

Onze missie, visie en kernwaarden weerspiegelen de toewijding aan het bieden van holistische, op maat gemaakte trajecten en benadrukken onze overtuiging in de kracht van individuele ontwikkeling binnen een inclusieve samenleving.

Horizon begeleiding
Altijd Uniek!

Regio’s en organisatiestructuur

Wij zijn actief in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Ons zorgaanbod is erop gericht om dicht bij de kinderen en jongeren te staan.

We beschikken over verschillende locaties waarbij begeleiders in verschillende regioteams actief zijn. Op deze manier verlenen we zorg zo dicht mogelijk bij jou in de buurt. Op alle locaties bieden we educatieve dagbesteding en modules aan, met als doel om op een veilige plek het sociaal isolement te doorbreken en tot ontwikkeling te komen.

Wil je weten waar we gevestigd zijn? Kijk bij onze aanmeld- en contactgegevens.

Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen en bevordert de participatie en medezeggenschap van kinderen en jongeren die bij ons in begeleiding zijn.
Als lid van de cliëntenraad ben je een belangrijke spil binnen onze organisatie waarin je meedenkt en mee praat over de kwaliteit van zorg en het zorgaanbod.

Wanneer je lid wilt worden van de cliëntenraad, neem dan contact op via clientenraad@horizonbegeleiding.nl

Kwaliteit van ons werk

Verbeteren en waarborgen van onze zorg
Bij Horizon begeleiding staat kwaliteit centraal, met een sterke nadruk op betrokkenheid en ontwikkeling. Ons doel is het leveren van hoogwaardige begeleiding aan onze cliënten en omdat wij werkgeluk heel belangrijk vinden, streven wij een goed personeelsbeleid na. Hoe wij dit allemaal doen? Met een breed scala aan activiteiten die allemaal gericht zijn op het beoordelen, verbeteren en waarborgen van de zorg en het werk dat wij bieden.

Wat wij doen is voortdurende inzet om de verwachtingen te overtreffen en het geluk van onze  cliënten/jongeren én medewerkers te verhogen.

Horizon begeleiding legt transparant verantwoording af voor alle activiteiten en deelt actief informatie over de kwaliteit van zorg met alle betrokken partijen. Wij geloven namelijk in open communicatie en streven naar een omgeving waarin cliënten en medewerkers zich gehoord voelen. Wat wij voor ogen hebben is een betere toekomst voor elke jongere die wij begeleiden. Samen zetten wij de stap naar groei en ontwikkeling.

Onze kwaliteitskenmerken
-Wij werken volgens de norm Verantwoorde Werktoedeling
-Onze zorgprofessionals zijn SKJ-geregistreerd of hebben een lesbevoegdheid
-Onze zorgprofessionals zijn gespecialiseerd in het domein overstijgend begeleiden van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met uitdagingen gerelateerd aan ASS en angst.
-Wij volgen de Methode Horizon begeleiding
-Onze teams werken volgens specialistische begeleidingsmethodes
-Onze expertise omvat het uitvoeren van analyses zoals de MILS (meer inzicht in leerstrategieën)
-We zijn trots op ons keurmerk: NEN-EN 15224 kwaliteitsmanagementsysteem (voor zorg en welzijn) – ISO 9001

Een certificaat voor kwaliteitsnorm
Horizon begeleiding is gecertificeerd voor de NEN-EN 15224 kwaliteitsnorm en daar zijn we trots op. Dit keurmerk biedt een garantie voor kwaliteit, hiermee tonen we namelijk aan dat we voldoen aan de geldende wet – en regelgeving, dat we inspelen op kansen en bedreigingen en dat continu verbeteren geborgd is in onze organisatie.

Na toetsing door onafhankelijke auditors is gebleken dat we voldoen aan alle voorwaarden om optimale begeleiding te leveren.
We hebben de organisatie en werkwijze goed op orde, we stellen de client centraal en we werken voortdurend aan het verbeteren van onze dienstverlening.

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Jeugdstem & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en wettelijk vertegenwoordigers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij Jeugdstem of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Jongeren kunnen rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon uit de provincie. Ouders kunnen contact opnemen met Jeugdstem of Zorgbelang. Jeugdstem en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Horizon begeleiding.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon voor informatie, advies of ondersteuning. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente en bij een gesprek met Horizon begeleiding

Zo bereik je Jeugdstem en Zorgbelang

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Privacy

Horizon begeleiding hecht grote waarde aan de privacy van haar cliënten, hiervoor heeft zij een privacyreglement opgesteld. Klik hier voor ons privacyreglement (PDF, 281kB).

Klachtenregeling

Wanneer je niet tevreden bent
Wij streven ernaar om onze diensten met de grootste zorg en toewijding te verlenen, zodat we voldoen aan je behoeften, wensen en verwachtingen. Er kunnen momenten zijn waarop je niet tevreden bent of je benadeeld voelt door onzorgvuldig handelen of bejegening.

Hoe kun je een klacht bespreken?
Als er iets is waarover je niet tevreden bent, moedigen we je aan dit allereerst te bespreken met je vaste begeleider en/of zijn of haar leidinggevende. Zij nemen je klacht altijd serieus, zullen het met je bespreken en gepaste maatregelen nemen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Niet tevreden met de uitkomst?
Wanneer je niet tot een bevredigende oplossing komt of als je liever je klacht met iemand anders wilt bespreken, staat onze klachtenfunctionaris voor je klaar. Download het klachtenformulier klachtenformulier (PDF, 531 kB en vul het zo compleet mogelijk in. Stuur het formulier daarna naar onderstaand adres per post of per e-mail. Je kunt ook het digitaal klachtenformulier digitaal klachtenformulier gebruiken om je klacht kenbaar te maken.

Horizon begeleiding
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Borgstee 17
9403 TS Assen

E-mail: info@horizonbegeleiding.nl

Indien je niet tevreden bent over de klachtenafhandeling, kun je contact opnemen met de geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg. Contactgegevens geschilleninstantie: www.klachtenportaalzorg.nl.

De werkwijze staat uitgelegd in de flyer van het KPZ (PDF, 150kB)

Wil je meer weten? Wij horen graag van je.

Bel: 0592 – 24 12 16 of stuur een e-mail