Ouders

Voel je vaak onmacht in de omgang met je dochter? Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je zoon? Lukt het je niet om je kind uit zijn sociaal isolement te krijgen? Vind je het moeilijk te begrijpen wat er in je kind omgaat? Weet je niet goed hoe je je kind kunt ondersteunen in de gang naar school?

Wij helpen jou

Iedere ouder maakt zich in het leven van zijn of haar kind wel eens zorgen over bovenstaande thema’s wanneer je ziet dat het minder goed gaat met je kind. Vaak slaagt je kind erin (met eventuele hulp van jou) om toch goed door deze periode heen te komen. Maar als er ook sprake is van een psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld in het autistisch spectrum, dan is het vaak veel moelijker om deze problemen zelfstandig op te lossen. Je kind heeft dan naast de hulp die je hem zelf kunt bieden hulp, ondersteuning en begeleiding van een professionele hulpverlener nodig. Een oplossing die ook voor jou als ouder heel fijn kan zijn, want hierdoor hoef je de problemen niet meer alleen aan te gaan. Ontdek hieronder hoe wij jullie verder kunnen helpen.

“Dankzij de handvatten die wij hebben gekregen van de begeleider, zijn er minder conflicten thuis.”

“Doordat de begeleider een goede samenwerking met de school van onze zoon heeft, hebben wij hier minder zorgen over en hoeven wij hier minder energie in te steken.”

Begeleiding

Bij begeleiding onderzoeken we samen met jou en je kind waar hij of zij vastloopt. Vervolgens trekken we samen op zodat we gezamenlijk met jou en je dochter of zoon werken aan perspectief. Je zult ons ervaren als betrokken en dichtbij. Dreigt je kind te vallen, dan springen wij in. En bij stilstand geven wij het zetje dat nodig is.

De problemen die voortkomen uit psychiatrische problematiek zoals een autisme spectrum stoornis (ASS) of een angststoornis kunnen veel aandacht en energie van jou als ouder en van de overige gezinsleden vragen. Daarom hebben wij ook aandacht voor het systeem van jouw kind en de patronen die binnen dit systeem ontstaan zijn. Om hier goed inzicht in te krijgen, brengen wij beschermende (positieve) en belemmerende factoren van zijn of haar systeem eerst in beeld. Daarbij bieden wij ook systeembegeleiding.

Vanzelfsprekend willen wij actief samenwerken met andere organisaties die mogelijk betrokken zijn of worden. Daarom wordt binnen de begeleiding altijd aangesloten bij de behandeldoelen vanuit de behandelaar en indien van toepassing de onderwijsdoelen vanuit de onderwijsinstelling. De begeleiding kan op deze manier een belangrijke rol spelen bij de behandeldoelen en/of onderwijsdoelen in de directe leefomgeving. De begeleiding kan plaatsvinden in de thuissituatie, op school of er kan besloten worden om af te spreken op één van onze locaties.

Educatie

Als een jongere uitvalt binnen het onderwijs dan willen we met hem onderzoeken hoe hij zichzelf verder kan ontwikkelen op het gebied van educatie. Hiervoor hebben we educatieve dagbesteding. Binnen de educatieve dagbesteding wordt op maat en in samenspraak met je kind gekeken welke vakken hij of zij kan volgen en op welk niveau. Tevens bieden wij modules die gericht zijn op het versterken van de praktische, mentale, sociale en emotionele zelfredzaamheid. Educatie wordt op onze locaties gegeven. In een groep als het kan, individueel als het beter is.

“Samen met de begeleider is het gelukt ons kind weer in beweging te krijgen.”

“We staan er niet meer alleen voor.”

Behandeling

Soms is begeleiding alleen niet genoeg om de problemen op te lossen. Dan gaan we samen met jouw kind onderzoeken of behandeling kan helpen. Dit doen we met hulp van een van onze orthopedagogen. Maar we kunnen ook een beroep doen op een instelling om ons daarbij te ondersteunen. Zo werken wij samen met Molendrift en kunnen we gezamenlijk een passend aanbod doen. Er kunnen bijvoorbeeld behandelingen gegeven worden waarbij hij of zij leert omgaan met angsten, stress en piekeren. Maar denk ook aan de nodige handvatten waardoor je kind weer leert mee te doen in de maatschappij.

Heb je vragen over Horizon begeleiding? Wil je weten wat wij voor jou en je kind kunnen betekenen? Of wil je meer weten over de aanmeldprocedure en financiering? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bel: 050-208 1065 of stuur een e-mail