Ouders

Voel je vaak onmacht in de omgang met je dochter of maak je je zorgen over de ontwikkeling van je zoon? Lukt het je niet om je kind uit zijn of haar sociaal isolement te krijgen? Vind je het moeilijk te begrijpen wat er in je kind omgaat en weet je niet goed hoe je je kind kunt ondersteunen in de gang naar school?

Wij helpen jou

Iedere ouder maakt zich wel eens zorgen over bovenstaande thema’s wanneer je ziet dat het minder goed gaat met je kind. Vaak slaagt een kind er wel in om toch goed door deze periode heen te komen. Als er ook sprake is van een psychiatrische problematiek, zoals in het autistisch spectrum, dan is het moelijker deze problemen zelfstandig op te lossen. Je kind heeft dan naast hulp die je hem zelf kunt bieden ook hulp, ondersteuning en begeleiding van een professionele hulpverlener nodig. Een oplossing die ook voor jou als ouder heel fijn kan zijn, want hierdoor hoef je de problemen niet alleen aan te gaan. Wij helpen jullie graag.

“Dankzij de handvatten die wij hebben gekregen van de begeleider, zijn er minder conflicten thuis.”

“Doordat de begeleider een goede samenwerking met de school van onze zoon heeft, hebben wij hier minder zorgen over en hoeven wij hier minder energie in te steken.”

Begeleiding

Bij begeleiding onderzoeken we, samen met jou en je kind waar hij of zij vastloopt en werken we aan perspectief. Wij zijn betrokken en dichtbij, want dreigt je kind te vallen, dan springen wij in en bij stilstand geven wij het zetje dat nodig is. De problemen die voortkomen uit psychiatrische problematiek zoals een autisme spectrum stoornis (ASS) of een angststoornis kunnen veel aandacht en energie van jou als ouder en van de overige gezinsleden vragen. Daarom hebben wij ook aandacht voor het systeem van jouw kind en de patronen die binnen dit systeem ontstaan zijn. Om hier goed inzicht in te krijgen, brengen wij beschermende (positieve) en belemmerende factoren van zijn of haar systeem eerst in beeld. Daarbij bieden wij ook systeembegeleiding. Vanzelfsprekend willen wij actief samenwerken met andere organisaties die mogelijk betrokken zijn of worden. Daarom wordt binnen de begeleiding altijd aangesloten bij de behandeldoelen vanuit de behandelaar en indien van toepassing de onderwijsdoelen vanuit de onderwijsinstelling. De begeleiding kan op deze manier een belangrijke rol spelen bij de behandeldoelen en/of onderwijsdoelen in de directe leefomgeving. De begeleiding kan plaatsvinden in de thuissituatie, op school of op één van onze locaties.

Educatie

Als jouw kind uitvalt binnen het onderwijs dan kijken wij hoe hij of zij zich toch kan blijven ontwikkelen, want het doel van educatie bij Horizon begeleiding is om weer op verantwoorde manier aansluiting te krijgen bij het regulier of speciaal onderwijs. Dit doen we door een plan op maat te maken en te kijken welke vakken op welk niveau gevolgd kunnen worden. Ook bieden wij modules aan die gericht zijn op het versterken van de praktische, mentale, sociale en emotionele zelfredzaamheid. Educatie wordt op onze locaties gegeven. In een groep als het kan, maar individueel als het beter is.

“Samen met de begeleider is het gelukt ons kind weer in beweging te krijgen.”

“We staan er niet meer alleen voor.”

Analyse

Wanneer begeleiding alleen niet genoeg is om de problemen op te lossen, gaan we samen met jouw kind onderzoeken of analyse kan helpen. Er kan een ‘DOA’, een domein overstijgende analyse, uitgevoerd worden. Domein overstijgend houdt in dat er gekeken wordt naar meerdere aspecten thuis en op school. Een DOA bestaat uit gesprekken, observatie, vragenlijsten en het doen van testen. Er wordt van tevoren bekeken welke meetinstrumenten het beste toegepast kunnen worden en er is altijd een orthopedagoog bij betrokken.

Wil je weten wat wij voor jou en je kind kunnen betekenen? Of wil je meer weten over de aanmeldprocedure en financiering? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bel: 0592 – 24 12 16 of stuur een e-mail