Persoonlijk begeleidingstraject

Wij stellen voor iedere jongere en gezin een passend begeleidingstraject samen dat aansluit bij de zorgvraag en de zorgbehoefte van de jongere en het gezin. Voor ons is het daarom vanzelfsprekend om samen te werken met andere instellingen in de domeinen zorg, onderwijs, arbeid en wonen.

In de directe leefomgeving van de jongere

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van schoolgaande kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek, voornamelijk ASS gerelateerd, vaak in combinatie met AD(H)D en angst. Onze begeleiding vindt altijd plaats in de directe leefomgeving van de jongere en is gericht op het ontwikkelen van de praktische, sociale en emotionele zelfredzaamheid. Hierbij is het doel participeren in de samenleving en het beperken van schooluitval van de jongere.

Lees ook:

Heeft u een vraag of compliment?

(* = altijd invullen)