locatie_groningen

Horizon begeleiding
Locatie Groningen
Van Swietenlaan 1
9728 NX Groningen

locatie

Horizon begeleiding
Locatie Leeuwarden
Fonteinland 7 c
8913 CZ Leeuwarden

brunelstraat

Horizon begeleiding
Locatie Assen
Brunelstraat 77
9404 KB Assen

Horizon begeleiding
Hoofdkantoor
Zeijerweg 4
9487 TB Ter Aard

E-mail: info@horizonbegeleiding.nl
Telefoon: 0592-241216

KvK: 04084238
AGB-code: 73730356
IBAN: NL41 SNSB 0921 4393 77

Cliëntenadministratie

Zeijerweg 4

9487 TB Ter Aard

E-mail: administratie@horizonbegeleiding.nl

Telefoon: 0592-241216

Meer informatie?

(* = altijd invullen)