Ik ben trots op hem!

“Tien jaar geleden kreeg onze zoon de diagnose PDD-NOS. Op de basisschool kon hij met hulp van RENN 4 prima functioneren, maar in het voortgezet onderwijs werd dat lastiger, er wordt veel meer gevraagd. De leeftijd van je kind brengt veranderingen, de reacties van medeleerlingen gaan een grotere rol spelen, de scholen zijn groter, elk uur een andere leerkracht, het zoeken naar de klas. Extra hulp en zorg waren alleen mogelijk op VMBO niveau. Via RENN 4 kwam ik in contact met een groep ouders die ook kinderen hadden op VWO met een dergelijke problematiek. We maakten ons grote zorgen om onze kinderen want onder niveau gaan leren, het niet benutten van de mogelijkheden van je kind, was niet iets wat wij voor ogen hadden.

Horizon begeleiding bood gelukkig uitkomst. Zij durfden het aan dit project op te zetten, de begeleiding te organiseren, contact te onderhouden naar ouders. Er werd een constructie bedacht waarbij een begeleider van Horizon begeleiding vanuit de thuissituatie, met een link naar school ingezet kon worden. Onze kinderen konden op niveau gaan leren en als het niet goed ging kregen ze ondersteuning en begeleiding van de begeleider. Zij hielp de jongere weer op het juiste pad en er werd weer aansluiting gevonden bij leeftijdgenoten en de taken die gedaan moesten worden. Thuis werden we ook begeleid, hierdoor kreeg je als ouder “wat meer lucht”. De situatie van onze zoon is sterk verbeterd. Het gaat nu heel goed, hij haalde met gemak zijn HAVO diploma en had geen begeleider meer nodig. Hij weet hoe hij moet handelen als er iets aan de hand is. Terecht ben ik trots op hem”.

We hebben weer vertrouwen gekregen in zijn toekomst

“Halverwege het brugjaar op de reguliere middelbare school ging het niet meer. De leerplichtambtenaar gaf uiteindelijk aan dat er geen onderwijs mogelijk was voor onze zoon. Angsten, autisme en sociale fobie maakten het naar school gaan onmogelijk. We konden een ontheffing leerplicht aanvragen. Wij waren van mening dat een kind niet alleen maar een leerplicht heeft, maar ook een recht op onderwijs. Een gevecht van twee-en-half jaar met instanties over rechten op onderwijs voor onze zoon hebben we gevoerd. Voor ons hele gezin was dit een enorme zware last, maar het ergste is dat je je kind steeds verder weg ziet zakken. Al vroegtijdig afgedankt door de maatschappij.

Via Lentis Groningen hoorden we van Horizon begeleiding en hebben vervolgens contact opgenomen. Na één telefoongesprek hadden we het gevoel dat we thuis kwamen. We hoefden niets uit te leggen. Er was begrip en herkenning. Dit gaf rust. Onze zoon heeft in zijn eigen tempo vertrouwen kunnen opbouwen met zijn begeleider van Horizon begeleiding. In eerste instantie alleen maar door samen te schaken; weinig te praten; en weinig oogcontact. Het vertrouwen moest van -10 worden opgebouwd. Dit is alleen maar gelukt dankzij het enorme geduld en het aanvoelend vermogen van de begeleider. Soms één stap vooruit en weer twee terug.

Nu is het vertrouwen volgens de scorekaart van onze zoon + 7, soms +8. Hij volgt het HAVO thuisonderwijs en is zelfs al een keer samen met zijn begeleider wezen kijken bij de (school)vestiging van Horizon begeleiding aan de Van Swietenlaan in Groningen. Dat hij de mogelijkheid heeft bij Horizon begeleiding om zijn eigen horizon te verbreden is heel goed voor zijn ontwikkeling. Ons uiteindelijke doel is dat hij voor onderwijs naar de vestiging van Horizon begeleiding in Groningen zal gaan, waar hij kan werken aan het leggen van contacten met leeftijdsgenoten. We hebben weer vertrouwen gekregen in zijn toekomst”.

Heeft u een vraag of compliment?

(* = altijd invullen)