Begeleiding dichtbij de eigen leefomgeving

Jeugdzorg gaat naar de gemeenten

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Ook de AWBZ zorg, die nu door Bureau Jeugdzorg of het CIZ wordt geïndiceerd/afgegeven, wordt een taak van de Gemeenten. Een ingrijpende verandering. Voor u speelt misschien de vraag of deze wijziging van invloed zal zijn op de kwaliteit van zorg die uw kind nu krijgt.

Wij delen deze zorg en hebben al in een vroegtijdig stadium geanticipeerd op de wetswijzigingen. Onze zorgkwaliteit is ook onder de actuele wetswijzigingen goed gewaarborgd. Voor meer informatie over de zorg van uw kind verwijzen wij u door naar het gebiedsteam of sociale wijkteam van uw gemeente. Ook kunt u veel informatie vinden over maatwerkvoorzieningen op www.persaldo.nl. Natuurlijk kunt u ons ook altijd benaderen met uw vragen over welke invloed de veranderingen op uw persoonlijke situatie hebben.

Loslaten is op een andere manier leren vasthouden

Wij bieden uw kind maatwerkbegeleiding, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht en mogelijkheden van uw kind. De begeleiding wordt in de thuis- of/en directe omgeving van uw kind georganiseerd. De school- en arbeidsomgeving kan daar een onderdeel van zijn. Daarnaast bieden wij sociaal-activerende begeleidingstrajecten in groepsverband aan op onze locaties in de stad Groningen en in Leeuwarden. Onze begeleiding en ondersteuning is gericht op het zelfredzaam worden van uw kind in de samenleving. Wij hebben als doel uw kind meer regie te laten krijgen over zijn eigen leven. Voor ons is samenwerken een voorwaarde om zorg op maat te kunnen bieden. Daarom werken wij op lokaal en regionaal niveau al jaren samen met andere organisaties.

Vier ontwikkelingsgebieden staan hierbij centraal:

  • vergroten van de sociale zelfredzaamheid;
  • vergroten van de praktische zelfredzaamheid;
  • versterken van de emotionele redzaamheid;
  • versterken van mentale zelfredzaamheid.

Onze begeleiding is erop gericht veranderingen aan te brengen in uw huidige leefsituatie door het vergroten van de vaardigheden van uw kind. Hierdoor kunnen wij samen met u werken aan het vergroten van de zelfstandigheid van uw kind en hiermee bijdragen aan het verminderen van uw zorglast. Door onze oplossingsgerichte aanpak creëren we mogelijkheden voor het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van uw kind en daarmee werken wij, samen met u en uw kind, toe naar een optimaal toekomstperspectief.

Onze werkwijze is praktisch en effectief en verloopt op hoofdlijnen als volgt:

  • u neemt telefonisch of via de website contact met ons op;
  • binnen 24 uur nemen wij contact met u op. Tijdens dit gesprek wordt uw hulpvraag besproken en ontvangt u meer informatie over onze organisatie, de begeleidingsmogelijkheden, financiële zaken en vergoedingsaspecten;
  • vervolgens meldt u zich formeel aan voor begeleiding, waarna een zorgcoördinator of begeleider van Horizon begeleiding bij u thuis komt voor een kennismakingsgesprek en voor het verder bespreken van uw hulpvraag;
  • pas wanneer er een klik is tussen onze begeleider en u als gezin wordt een voorlopige startdatum van de begeleiding bepaald. Wij ondersteunen u bij de aanvraag van de zorgindicatie en nadat de indicatie is afgegeven wordt de definitieve startdatum van de begeleiding vastgesteld;
  • vervolgens gaat het individuele begeleidingstraject van start.

Heeft u een vraag of compliment?

(* = altijd invullen)