Traject Thuiszitters Voortgezet Onderwijs (TTVO)

Het Traject Thuiszitters Voortgezet Onderwijs (TTVO) is ontwikkeld voor zorgbehoeftige leerlingen en/of jongeren, die zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs. Deelnemers aan het TTVO zijn jongeren en (jong) volwassenen met een psychiatrische problematiek: leerlingen die in beginsel leerplichtig zijn, maar niet meer in staat zijn om binnen het huidige onderwijssysteem te kunnen functioneren. Tevens participeren ze niet in dagbestedingstrajecten. Doorgaans zitten deze jongeren en (jong) volwassenen thuis en de kans is aanzienlijk dat ze in een sociaal isolement komen te zitten met als gevolg dat zij zich daardoor niet verder zullen ontwikkelen.

Zorg en onderwijs in één traject

Naast deze stagnatie in de eigen ontwikkeling kan het thuiszitten veelal ook tot overbelasting van de overige gezinsleden leiden. Voor deze groep leerplichtige jongeren en (jong) volwassenen heeft Horizon begeleiding daarom in samenwerking met het Sprengen College in Wapenveld en IVIO in  Lelystad het Traject Thuiszitters Voortgezet Onderwijs (TTVO) ontwikkeld. Met het aanbieden van het TTVO wordt gestreefd naar het realiseren van twee doelstellingen: terugkeer naar school of, als dat te hoog gegrepen blijkt, het voorkomen van het sociaal isolement van de cliënt.

Uitvoering in de regio’s Groningen, Friesland en Drenthe

Afhankelijk van het aanbod en de werkwijze van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs wordt het TTVO per regio verschillend uitgevoerd.

In de regio Friesland werken wij samen met de tussenvoorziening van RENN4; kinderen en jongeren volgen daar onderwijs en wij bieden de begeleiding vanuit de zorg.

In de regio Drenthe bieden wij vanaf 1 januari 2017 educatieve dagbesteding voor kinderen en (jong)volwassenen die niet (meer) in staat zijn om onderwijs te volgen op een reguliere onderwijsinstelling.

In de regio Groningen werken wij samen met het samenwerkingsverband Groningen. Op onze oefenlocatie in de stad Groningen aan de Van Swietenlaan 1 wordt de Tussenvoorziening “TTVO Groningen Stad” aangeboden voor leerlingen die ingeschreven staan bij het samenwerkingsverband Groningen. Wij bieden in dit traject de begeleiding gericht op het vergroten van de eigen regie en de zelfredzaamheid, het onderwijs wordt op maat aangeboden door de tussenvoorziening.

Wilt u meer informatie over de werkwijze van aanmelding tot plaatsing, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en advies.

Heeft u een vraag of compliment?

(* = altijd invullen)