Traject Thuiszitters Arbeids Perspectief (TTAP)

Zorg en arbeidstoeleiding in één traject

Jongeren en (jong) volwassenen zonder arbeidsperspectief kunnen deelnemen aan het TTAP. In dit traject werken wij samen met onderwijs en het arbeids/ dagbestedingsveld om de doelgroep die zonder toekomstperspectief thuiszit weer in ontwikkeling te brengen en uit het sociale isolement te halen.

Heeft u een vraag of compliment?

(* = altijd invullen)