Specialistische individuele begeleiding

Optimaal maatwerk

Onze begeleiding is erop gericht om veranderingen aan te brengen in de huidige leefsituatie door het vergroten van de vaardigheden van uw kind. Wij werken systeem- en oplossingsgericht en stemmen onze begeleiding af op uw kind. Het doel is altijd om aan te sluiten op de leefwereld en de huidige (probleem)situatie van uw kind. Van hier uit werken wij toe naar het vergroten van de zelfredzaamheid van uw kind om zo een optimaal toekomstperspectief te bieden.

Onze werkwijze verloopt op hoofdlijnen als volgt:

  • u neemt telefonisch of via deze site contact met ons op;
  • nadat u contact met ons hebt opgenomen wordt er een gesprek gepland om uw hulpvraag te bespreken. U ontvangt specifieke informatie over de begeleidingsmogelijkheden, financiële zaken en vergoedingsaspecten;
  • na de formele aanmelding voor de begeleiding, wordt door een zorgcoördinator of begeleider van Horizon begeleiding bij u thuis een kennismakingsgesprek geregeld en een voorlopig, op maat geschreven, begeleidingsplan opgesteld;
  • pas wanneer er een klik is tussen onze begeleider en u als gezin, wordt er een voorlopige startdatum van de begeleiding bepaald. Wij ondersteunen u bij de aanvraag van de zorgindicatie en nadat de indicatie is afgegeven wordt de definitieve startdatum van de begeleiding vastgesteld;
  • vervolgens gaat het individuele maatwerkbegeleidingstraject van start.

Meer weten? Lees de zorgbeschrijving specialistische begeleiding

Heeft u een vraag of compliment?

(* = altijd invullen)