Zorg op maat

Onze begeleidingsvormen zijn dynamisch, voor alle jongeren en (jong) volwassenen is de zorgvraag altijd leidend: er wordt voor iedereen ‘zorg op maat’ geboden. Dit geldt ook, wanneer er sprake is van een activiteiten die met leeftijdsgenoten worden georganiseerd. De begeleiding wordt uitgevoerd in de directe leefomgeving en/of op de oefenlocatie in Groningen, Leeuwarden of Assen, waar sociaal activerende activiteiten onderdeel uitmaken van het begeleidingstraject.

Integraal en domeinoverstijgend

De familie, de school, vrienden, andere zorgverleners en andere relaties vormen een integraal onderdeel van onze begeleidingsaanpak. Door de intensieve samenwerking met organisaties in de zorg en het onderwijs, in het arbeidsveld of andere dagbesteding of wonen, en onze systeemgerichte methodiek werken we aan het realiseren van een zo hoog mogelijke levenskwaliteit van onze cliënt, die als een volwaardig mens kan participeren in de samenleving.

De begeleidings- en ondersteuningstrajecten van Horizon begeleiding zijn op hoofdlijnen in te delen in:

  • Zorg en onderwijs in één traject (TTVO)
  • Zorg en arbeidsperspectief in één traject (TTAP)
  • Specialistische individuele begeleiding (thuis en op de oefenlocaties)

Heeft u een vraag of compliment?

(* = altijd invullen)