Individuele begeleiding op de oefenlocaties

Indien mogelijk en wenselijk wordt de begeleiding die in de directe leefomgeving van de jongere geboden wordt, gecombineerd met individuele begeleiding en sociaal activerende activiteiten op de oefenlocatie in Groningen, Leeuwarden en Assen. De activiteiten op de oefenlocatie sluiten aan bij  de doelen uit het individueel begeleidingsplan en worden individueel of samen met enkele andere jongeren en (jong) volwassenen ondernomen. Op de oefenlocaties zijn begeleiders aanwezig die aan iedere individuele jongere of (jong) volwassene individuele begeleiding op maat bieden.

 

Vaardigheden oefenen

De vaardigheden die de jongeren en (jong) volwassenen in de thuisomgeving hebben ontwikkeld kunnen zij oefenen en toepassen in de veilige en vertrouwde setting van de oefenlocatie. Hierdoor wordt transfer van aangeleerde vaardigheden en het opdoen van succeservaringen mogelijk. Daarnaast komt de jongere uit het sociale isolement en brengen wij hen in contact met leeftijdsgenoten die in dezelfde situatie zitten.

Samenwerking met onderwijs en arbeidsgerichte dagbesteding

Op de oefenlocatie in Groningen werken wij samen met de tussenvoorziening “TTVO Groningen Stad”. Voor jongeren en (jong) volwassenen die deelnemen aan de onderwijstijd die geboden wordt door de tussenvoorziening, kan begeleiding vanuit Horizon begeleiding aangevraagd worden.

Verder is er de mogelijkheid om op de oefenlocatie in Assen aan te sluiten bij de dagbestedingstijd, gericht op ICT, detailhandel en horeca, allen ondergebracht in het multifuncionele centrum “De werkwereld” aan de Brunelstraat 77 in Assen. Deze onderwijstijd of dagbestedingstijd wordt afgewisseld met individuele begeleiding door de vaste begeleider en sociaal activerende activiteiten die georganiseerd worden op de oefenlocatie en in de directe leefomgeving van de jongere of (jong) volwassene.

Met ingang van 2017 bieden wij ook educatieve dagbesteding op onze oefenlocatie in Assen.