Individuele begeleiding op de oefenlocaties

Indien mogelijk en wenselijk wordt de begeleiding die in de directe leefomgeving van de jongere geboden wordt, gecombineerd met individuele begeleiding en sociaal activerende activiteiten op de oefenlocatie in Groningen, Leeuwarden en Assen. De activiteiten op de oefenlocatie sluiten aan bij  de doelen uit het individueel begeleidingsplan en worden individueel of samen met enkele andere jongeren en (jong) volwassenen ondernomen. Op de oefenlocaties zijn begeleiders aanwezig die aan iedere individuele jongere of (jong) volwassene individuele begeleiding op maat bieden.

 

Vaardigheden oefenen

De vaardigheden die de jongeren en (jong) volwassenen in de thuisomgeving hebben ontwikkeld kunnen zij oefenen en toepassen in de veilige en vertrouwde setting van de oefenlocatie. Hierdoor wordt transfer van aangeleerde vaardigheden en het opdoen van succeservaringen mogelijk. Daarnaast komt de jongere uit het sociale isolement en brengen wij hen in contact met leeftijdsgenoten die in dezelfde situatie zitten.