Horizon begeleiding biedt resultaat

Horizon begeleiding is een professionele AWBZ-erkende organisatie die intensieve ondersteuning en begeleiding biedt aan kinderen, jongeren en (jong)volwassen met ontwikkelingsstoornissen. Onze begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid en het stimuleren en begeleiden van gewenst gedrag, op een wijze die bij de cliënt past. Wij werken resultaatgericht en vinden het belangrijk de vorderingen van onze begeleidingstrajecten inzichtelijk te verantwoorden. Dat is ook de reden waarom wij werken met heldere doelstellingen en vaste evaluatiemomenten.

Kwaliteit

Horizon begeleiding werkt met een vast team van professionals. Onze de medewerkers beschikken over de vereiste kwalificaties zoals de SKJ registratie en zijn flexibel inzetbaar. Al onze begeleiders zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek zoals o.a. ADHD, autisme en aanverwante stoornissen, en angstproblematiek. Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde jeugdzorgwerkers op mbo, hbo en wo niveau. De kennis van onze professionals, waaronder een viertal gedragswetenschappers, in combinatie met hun ruime werkervaring zorgt ervoor dat cliënten weer perspectief krijgen. Het opbouwen van een (persoonlijke) band tussen cliënt en begeleider vindt Horizon begeleiding belangrijk. Cliënten krijgen in hun begeleidings- en ondersteuningstrajecten daarom vaste begeleiders toegewezen.

Horizon begeleiding werkt regionaal, ons werkgebied is Noord-Nederland. Naast de specialistische individuele begeleiding in de directe leefomgeving, bieden wij ook individuele begeleiding op de oefenlocaties in Groningen, Leeuwarden en Assen aan.

samenwerking

Om onze zorg en participatie op maat voor iedere jongere of (jong) volwassene te realiseren, werken wij intensief en op structurele wijze samen met ketenpartners in de zorg, het onderwijs, dagbesteding/arbeidsveld en wonen. Door de transformatie van het sociaal domein benutten wij de kansen om in samenwerking met ketenpartners nieuwe diensten en methodieken te ontwikkelen. Dit maakt maatwerk voor de jongeren en hun gezin (nog) meer mogelijk. Dit laatste heeft als bijkomend voordeel dat er op de de kosten van de zorg bespaard wordt. De dienstverlening van Horizon begeleiding is altijd domeinoverstijgend en richt zich op de domeinen zorg, onderwijs, werk en vrije tijd.

Transformatie van het sociaal domein: een uitdagend proces

Horizon begeleiding is, voor zover mogelijk, goed voorbereid op de Transitie Jeugdzorg. De samenwerking met diverse ketenpartners op lokaal en regionaal niveau is inmiddels geëffectueerd en er is een geïntegreerde aanpak ontwikkeld. Binnen de Jeugdzorg zien wij onszelf als de schakelorganisatie tussen GGZ, Jeugdhulp en het onderwijsveld.

Horizon Begeleiding onderscheidt zich van andere zorgaanbieders door onder meer:

  • het bieden van specialistische begeleiding aan cliënten met een psychiatrische diagnose die (dreigen) uit (te) vallen uit (meerdere) leefgebieden, rekening houdend met de beperkingen en de mogelijkheden van onze cliënten;
  • een geïntegreerde aanpak van zorg en met educatieve ontwikkelingsmogelijkheden (TEO);
  • een flexibele en snelle aanpak door professionele medewerkers, die werken in een multidisciplinair team;
  • een integrale aanpak door intensief samen te werken met ketenpartners in de jeugdhulp en in het onderwijs;
  • een preventieve aanpak, om uitval van jongeren in het voortgezet onderwijs te reduceren;
  • onze expertise van psychiatrische problematiek in het onderwijs.

Heeft u een vraag of compliment?

(* = altijd invullen)