Cliënttevredenheidsonderzoek Horizon begeleiding 2015

Voor Horizon begeleiding staat kwaliteit voorop. Kwaliteit van de zorg, maar ook de kwaliteit van Horizon begeleiding zelf. Om onze diensten verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren hebben wij in maart 2015 aan 103 cliënten die op dat moment in zorg waren gevraagd om het digitale cliënttevredenheidsonderzoek in te vullen. Het onderzoek bestond uit 14 meerkeuzevragen en was anoniem in te vullen. 39 vragenlijsten werden ingevuld door de ouders van de cliënt en één vragenlijst werd door de cliënt zelf ingevuld. De respondenten gaven aan dat hun kind begeleid wordt op de locatie in Groningen (7 cliënten), Leeuwarden (5 cliënten) of de schoolomgeving (2 cliënten). Daarnaast gaven 29 ouders aan dat hun kind (ook) in de thuisomgeving wordt begeleid.

Uit het onderzoek blijkt dat 95% van de (ouders van) cliënten Horizon begeleiding zou aanraden aan anderen.
Daarnaast werd er gevraagd welk rapportcijfer op een schaal van 1 (heel slecht) tot 5 (uitstekend) onze (ouders van) cliënten Horizon begeleiding zouden geven. 22 ouders van cliënten gaven ons een 5: uitstekend. 14 cliënten gaven ons een 4: voldoende. 2 ouders van cliënten gaf een 3: onvoldoende. Een ouder die Horizon begeleiding een onvoldoende gaf heeft het cijfer toegelicht. Met deze ouders is contact opgenomen en de klacht over Horizon begeleiding is inmiddels opgelost. De andere ouder die Horizon begeleiding een onvoldoende rapportcijfer geeft is ontevreden over de bereikbaarheid en beantwoording van vragen, deze ouder is wel tevreden over de begeleider en de begeleiding, het rapportcijfer is niet toegelicht.
Het gemiddelde rapportcijfer bedroeg een 4,5 op een schaal van 1 tot 5. Er was de mogelijkheid om het rapportcijfer toe te lichten. Hieruit kwamen diverse complimenten (in totaal 12!) naar voren.

Conclusie van het onderzoek
Horizon begeleiding is tevreden over de respons: 38% van de ouders en cliënten hebben de vragenlijst ingevuld. Hiermee hebben wij meer inzicht gekregen in de tevredenheid over de organisatie, de begeleider en de begeleiding. De ingevulde vragenlijsten zijn per locatie geanalyseerd en per antwoord. Uit de antwoorden bleek dat 1 ouder erg ontevreden was over Horizon begeleiding, met deze ouder is contact opgenomen en deze klacht is inmiddels opgelost.
De vraag “ik kan door de aangeboden begeleiding beter omgaan met de beperking van mijn kind” is waarschijnlijk te vaag gesteld, uit de antwoorden is hierdoor geen duidelijk beeld te verkrijgen over het omgaan met de beperking (dit is van meer factoren afhankelijk). Op basis van de antwoorden op de vraag “ik wordt voldoende geïnformeerd over de voortgang van de begeleiding” heeft Horizon begeleiding als verbeterpunt de bewaking van een tijdige en volledige evaluatie van de begeleidingsplannen gemaakt. Ook hebben wij de telefonische bereikbaarheid verbeterd en communiceren wij via de nieuwsbrief en de website dat de administratie iedere dag van 9 tot 13 uur bereikbaar is.
Wat ons verder is opgevallen uit de open vragen, is dat 12 ouders van cliënten ons een compliment maken, dat ouders de moeite nemen om hun cijfer toe te lichten betekent dat zij betrokken en tevreden zijn. De resultaten van dit onderzoek worden voorgelegd aan de cliëntenraad, zodat eventuele vervolgvragen door hun kunnen worden voorgelegd aan de (ouders van) cliënten.
Wij danken u nogmaals hartelijk voor de medewerking.