Wat doet de cliëntenraad van Horizon begeleiding?

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten, verzamelt informatie en informeert de achterban. Zij bespreekt onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van Horizon begeleiding en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur.

Belangrijke onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

– dienstverlening aan cliënten
– kwaliteit van de dienstverlening
– de organisatie: toekomstplannen, financiën
– nieuwe werkwijzen en methodieken
– communicatie met de cliënt
– de tevredenheid van cliënten

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) zijn de rechten vastgelegd die een Cliëntenraad heeft. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren en mee te kunnen praten over het beleid is er het:

– Recht op informatie,
– Recht op overleg en
– Recht om te adviseren.

Over een aantal onderwerpen die in de wet zijn vastgelegd moet de directie van Horizon begeleiding altijd de Cliëntenraad raadplegen.

De cliëntenraad van Horizon begeleiding bestaat uit de volgende personen:
Bea van Goor: algemeen lid, betrokken bij Horizon begeleiding als ouder
Philip Pieterman: voorzitter, betrokken bij Horizon begeleiding als ouder
Annemieke Boksem: ambtelijk secretaris, in dienst van Horizon begeleiding
vacature: twee algemene leden, bij voorkeur woonachtig in Groningen en Friesland

Heb je een vraag?

(* = altijd invullen)